• Zanoy Grup

Eğitim Aşamaları

Yangın Önlem Temel Eğitimi Aşamaları


19.12.2007 tarih ve 26735 sayısı ile değişik 09.09.2009 tarih ve değişik 09.09.2009 tarih ve 27344 sayısı ile değişik 09.07.2015 tarih ve 7401 resmi gazetede yayınlanan Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği;

-          İşletmenizin (mevcut veya yeni) bina olma durumuna göre:

-          Mevcut binalarda yerinde inceleme ve tespit eğitimi,

- Mevcut Projelerin incelenmesi

-          Yeni Yapı Proje aşamasında teknik eğitim

- Proje tasarım eğitimi

- Uygulamaların kontrolü

-          Mevcut bina veya Yeni binalarda Mimari(Tahliye), Mekanik(Söndürme) ve Algılama (Uyarı) sistemleri bakımından incelenir ve Teknik ekibimiz tarafından yapılan tespitler bir rapor halinde işverene sunulur.

-          Bu eğitimler verildikten sonra eğitime katılan yetkili personele Yangın Önlem Temel Eğitim Sertifikası düzenlenecektir.