Yangın Önlem Tespit ve Kontrol Eğitimi

  • Zanoy Grup

Yangın Önlem Tespit ve Kontrol Eğitimi

19.12.2007 tarih ve 26735 sayısı ile değişik 09.09.2009 tarih ve değişik 09.09.2009 tarih


19.12.2007 tarih ve 26735 sayısı ile değişik 09.09.2009 tarih ve değişik 09.09.2009 tarih ve 27344 sayısı ile değişik 09.07.2015 tarih ve 7401 resmi gazetede yayınlanan Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği;

 

İşyeri yerinde kontrol edilmek suretiyle;

 

Yapının yüksekliğine, kapalı kullanım alanına, kullanıcı yüküne, çalışan sayısına, faaliyet konusuna ve tehlike sınıfına göre; Yapının tüm alanları yerinde kontrol edilip, alınması gereken yangın önlemlerinin neler olduğu konusunda Yangın Önlem Temel Eğitimi verilmek suretiyle yetkili personele öğretilip tespit edilen eksikliklerin rapor üzerinde yönetmeliğin hangi maddesine göre olması gerektiği belirtilmektedir.