Yangın Sigortası Sorunu

Yangın Sigortası Sorunu

Yangın Sigortasının zararı karşılaması için yapılması gerekenler


İtfaiye Kurumlarından alınan rapor iki çeşittir. Biri yangın öncesi alınan itfaiye (yangın önlem) raporu diğeri ise yangın sonrası alınan İtfaiye (zarar tespit) raporu dur. İtfaiye raporlarının yangın sigortasındaki rolü nelerdir.

 

1-İTFAİYE RAPORU (YANGIN ÖNLEM RAPORU)

Yangın Sigortası Genel Şartnamesine göre;

Hasar ve Tazminat başlığı altında; Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

- Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.

Ayrıca;

Koruma Önlemleri ve Kurtarma başlığı altında;

- Sigorta ettiren/Sigortalı işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür,

                              şeklinde belirtir.


Yukarıda belirtildiği gibi işletme sahibi veya ilgilisi sigorta edilen yerde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür şeklinde belirtilir. Aksi taktirde zararı karşılamada çok fazla sorun yaşanacaktır.

 

2- İTFAİYE RAPORU (ZARAR TESPİT RAPORU)

Hasar Durumunda istenen belgelerden olan İtfaiye raporu ise yangın hasarı sonrası itfaiye ekipleri tarafından tutulan rapordur. Bu belge de olmadan zararı karşılama konusunda sorunlarla karşılaşılacaktır.

 

3- TÜRKİYE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ

 Görev, yetki ve sorumluluklarda belirtildiği gibi;

6/6 Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir,

                                    şeklinde belirtir.

SONUÇ

Yangın Sigortası yapılmasına rağmen Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki yönetmeliğin 6/6. maddesine uygun davranmayarak, dikkat edilmeyen önlemler zararın karşılanması aşamasında bilirkişiler tarafından tespit edilmek suretiyle işletme sahibi veya ilgili kişi sorumlu tutularak ödeme yapılmamaktadır. Sigorta yapma aşamasında işletme sahibi veya ilgilisinden istenmeyen yangın önlem raporu zararın karşılanması aşamasında istenerek büyük maddi ve manevi zararların oluşmasına neden olmaktadır.

Bu ve bunun gibi sorunlarla karşılaşmamak için binanızın özelliklerine göre doğru yangın önlem tedbirleri tespit edilmeli ve uygulanmalıdır. Yangın Sigortası genel sözleşmesinde belirtilen zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Maddesine uyulmak suretiyle işletme zarardan kurtarılabilir.