Bakanlar Kurulunun Proje İnceleme Kararı

  • Zanoy Grup

Bakanlar Kurulunun Proje İnceleme Kararı

Yangın Önlem Temel Eğitimi Proje Kontrol


Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesi 4. fıkrasından yazılı olan “Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır” şeklindeki cümle, Bakanlar Kurulunun 12/03/2012-2012/2958 kararı ile Resmi Gazetenin 05/04/2012 gün ve 28255 sayısında bu cümle “Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır” şeklinde değiştirilerek itfaiye birimlerinin görüşü alınır kısmı iptal edildi.

Proje ve iskan kontrollerinin ilçe belediyeler tarafından, işletme kontrollerinin ise İtfaiye tarafından yapılması, yetki karmaşasına neden olmuş bununla birlikte arada vatandaş kalacak ve zararını vatandaş çekecektir. (Prof.Dr. Abdurrahman KILIÇ İTÜ Makine Fakültesi- "yangin.org.tr'den alıntıdır.")