HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA


TÜRKİYE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ve Bakanlar Kurulunun kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı ve 9.07.2015 gün ve 7401 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri...


Mevcut Bina;           09.09.2009 Tarihinden önce yapı ruhsatı alan binalardır.

Yeni Bina;                 09.09.2009 Tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalardır.

Tarihi Bina;           Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapılar tarihi yapı olarak kabul edilir.


Mevcut, yeni veya tarihi binaların yapımında yangın önlemleri ile ilgili Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde ilkeler, görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmektedir.


Fabrika, sanayi tesisi, otel, özel okul, özel hastane, akaryakıt istasyonu, depo, ticari alanlar, yüksek tehlikeli yerler, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri, düğün salonu, toplanma amaçlı vb. kullanım amaçlı yerler; proje ve yapım aşamasında Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun yapılmadığı taktirde işletme ruhsatı aşamasında yapılan denetlemede telafisi çok zor olan kırma ve dökme şeklinde tadilatlar, alınamayan onaydan dolayı yaşanan zaman kaybı ile oluşan maddi zararların önüne geçmek veya minimum seviyeye indirmek amacıyla işletmeye veya binaya özel yerinde Yangın Önlem Temel Eğitimi (proje, tespit ve kontrol) verilmektedir.


Yangında hareket tarzı ve müdahale ile ilgili Yangına Müdahale Temel Eğitimi de verilmektedir.